Användarvillkor

Reviderad Januari, 2011

VIKTIGT

Läs noga igenom DESSA ANVÄNDARVILLKOR (“VILLKOR”) innan du använder webbplatsen eller någon av de egenskaper (enligt definitionen nedan), efterson de påverkar dina juridiska rättigheter och skyldigheter.

1. Allmänna regler och definitioner
ESMG Music Ltd, inklusive dess ägare, moderbolag, dotterbolag, koncernbolag, licensgivare, direktörer, chefer, medlemmar, ombud och anställda (“ESMG Music Ltd”), kräver att alla besökare till sina webbplatser, som gäller för esmgmusic.com , www.punchtrack.net, (Punchtrack Music, Punchtrack Publishing, shureplay.com (Shureplay Publications) och tillhörande egenskaper (tillsammans “webbplatser”), iaktta följande användarvillkor.

Genom att besöka eller använda någon av webbsidorna accepterar du att vara bunden av dessa Användarvillkor.
Om du inte accepterar dessa användarvillkor ska du inte använda webbplatserna.

Med hänsyn till din användning av någon av webbsidorna, uppger du att du är minst tretton år gammal och inte är en person som är avstängd från webbplatser enligt lagstiftningen i UK eller annan tillämplig lagstiftning.

ESMG Music Ltd förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor efter eget gottfinnande och när som helst utan personlig meddelande till dig. Om ESMG Music Ltd gör en väsentlig ändring av dessa Användarvillkor kommer ESMG Music Ltd uppdatera denna sida och efter ett meddelande om hemsidor hemsidor för en rimlig tid, och kommer att ange det datum då de förändringar i toppen av båda sidor. Din fortsatta användning av webbplatser innebär att du accepterar eventuella ändringar.

2. Intellektuell Egendom

A. Äganderätt; Licensiering
ESMG Music Ltd äger, driver, licensierar, kontrollerar, och ger tillgång till webbplatser. Alla tidigare, nuvarande och framtida information, material, tillämpningar, programvara och annat innehåll av webbsidorna tillhör ESMG Music Ltd om inget annat anges och skyddas av tillämpliga immaterialrättsliga och andra lagar. Alla varumärken, logotyper, varunamn, och varumärke är ägda av ESMG Music Ltd om inget annat anges och skyddas av tillämpliga immaterialrättsliga och andra lagar. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa Användarvillkor eller på annat sätt uttryckligen har beviljats dig skriftligen av ESMG Music Ltd, inga rättigheter (antingen underförstått, genom hinder eller på annat sätt) i eller till någon av de webbplatser eller deras innehåll ges till dig.

Användning, kopiering, försäljning, leasing, hyra, lån, distribution, modifiering, nedladdning, skapande av härledda verk, publicerade eller utgivna av dig, direkt eller indirekt, av något av innehållet i någon av de webbplatser, eller någon annan användning av sådant innehåll, förutom i enlighet med den uttryckliga begränsade beviljande av rättigheter häri, är strängt förbjudet.

Underordnat att du efterlever dessa Användarvillkor beviljar ESMG Music Ltd dig en begränsad, personlig, icke-exklusiv, icke-kommersiell, återkallelig, icke-överlåtbar och icke-överförbar licens att:
1. Lyssna på musik och visa videoklipp strömmade från webbplatser, och delta på de webbplatser som “community områden;
2. Skapa profil sidor på webbplatser för icke-kommersiellt och privat bruk,
3. Kommunicera med andra medlemmar av webbsidorna “samhällen;
4. Bädda och visa innehållet i de webbplatser på din egen personliga webbplats eller andra icke-kommersiella externa webbplatser, och
5. hämta innehållet i webbplatser på en dator för personlig, icke-kommersiella hemmet eller arkivering bruk, förutsatt att du inte raderar eller ändrar någon copyright, varumärke eller annan äganderätt som finns där

B. Användar uppladdad Information
På våra webbplatser kan du ladda upp eller lämna information, mjukvara, text, bilder, ljud, video och annat material till, genom eller på webbsidorna (“Användar Uppladdad Information”). Till exempel kan de webbplatserna erbjuda forum, anslagstavlor, wikis, chattrum, bloggar eller andra interaktiva områden. ESMG Music Ltd stöder inte någon Användar Uppladdad Information och din användning av någon Användar Uppladdad Information är på egen risk. ESMG Music Ltd förbehåller sig rätten att radera, flytta eller redigera användar uppladdad information, helt eller delvis, av någon anledning och efter eget gottfinnande. ESMG Music Ltd förpliktar sig inte att i förväg visa Användar Uppladdad Information, men kan, efter eget gottfinnande, övervaka, ändra, överföra över olika nät, vägra, begränsa, flytta, blockera åtkomsten till eller ta bort all Användar Uppladdad Information. Du accepterar att inte ta emot betalning för Användar Uppladdad Information från tredje part, inklusive, utan begränsning, acceptera betalning för införande av en logotyp, varumärkes reklam eller andra kommersiella innehåll i Användar Uppladdad Information.

Du är ensam ansvarig för all Användar Uppladdad Information som du gör tillgängligt via någon av webbplatserna. Under inga omständigheter kommer ESMG Music Ltd hållas ansvarigt gentemot dig på något sätt för all Användar Uppladdad Information som du laddar upp eller på annat sätt gör tillgängligt via någon av de webbplatser, inklusive men inte begränsat till, eventuella fel eller brister i den Användar Uppladdade Informationen, eller för förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av den Användar Uppladdade Informationen.

När du laddar upp Användar Uppladdad Information via webplatser, ger du ESMG Music Ltd, utan kredit-eller ersättning till dig, en royalty-fri, icke-exklusiv, global, evig, obegränsad, oåterkallelig, och fullt överförbara, överlåtande och sub-licensierad licens att använda, ändra, visa, kopiera, reproducera, avslöja, sälja, översätta, skapa härledda verk av, distribuera och exportera all Användar Uppladdad information, helt eller delvis, till eller infoga den i andra verk oavsett form, media, programvara eller teknik av något slag till vad som helst

C. Upphovsrätt
ESMG Music Ltd förbehåller sig rätten att ta bort innehåll som finns i eller skickas till de webbplatser som påstås göra intrång i annans upphovsrätt.
Meddelanden till ESMG Music Ltd om eventuella misstänkta brott mot upphovsrätten på webbplatser bör riktas till ESMG Music Ltd agent på terms@esmgmusic.com. Följande rutiner för rapportering av misstänkta överträdelsen finns här

III. ~ Användarkonton, Ytterligare villkor, Slutanvändarlicensavtal & prenumerationer
Skapandet av ett användarkonto kan krävas för användning av vissa delar av webbplatser (t ex e-post, nyhetsbrev, tävlingar, forum, nedladdat innehåll, kampanjer, etc.) och visst innehåll och tjänster av webbsidorna får endast nås genom köp eller betald prenumeration. I vissa fall, särskilda villkor och / eller slutanvändaren licensavtal gäller för vissa tjänster, produkter, programvaror, tävlingar eller kampanjer som erbjuds via webbplatserna. Sådana villkor anges i samband med de tillämpliga tjänster, produkter, mjukvaror, tävlingar eller kampanjer och gäller i tillägg till dessa användarvillkor. I händelse av en konflikt, kan ytterligare villkor har företräde framför dessa användarvillkor. ESMG Music Ltd kan ändra, upphäva eller avsluta vilken del av webbsidorna när som helst och utan föregående meddelande.

Du accepterar att all information som du lämnar till webbplatser skall vara sann och riktig och aktuell, och du är ansvarig för att uppdatera sådan information att hålla den sann, korrekt och aktuell. Om du skapar ett användarkonto med någon av de webbplatser, accepterar du ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt konto eller lösenord och du accepterar att du inte kommer att sälja, överföra eller överlåta ditt användarkonto. Du ansvarar för hemlighållandet av ditt lösenord, för någon, och för att begränsa åtkomst till din dator så att andra inte kan få tillgång till några lösenordsskyddade delar av webbplatser med hjälp av ditt namn, användarnamn eller lösenord helt eller delvis. Personligt identifierbar information som kan tas emot på webbplatserna tillhandahålls frivilligt av en besökare på någon av webbsidorna och styrs av villkoren i vår Sekretesspolicy.

IV. Begränsningar för användning
Webbplatserna tillhandahålls för lagliga syften. Genom att besöka eller använda webbplatserna, accepterar och garanterar du att i samband med din användning av de webbplatser så kommer du inte att:
• ändra något varumärke, upphovsrätt och äganderätt eller juridiska meddelanden som finns på de webbplatser, eller
• manipulera webbplatser på något sätt som inte är avsedda och regisserad av ESMG Music Ltd, eller
• kopiera eller försöka kopiera eller “rippa” ljud-och / eller audiovisuellt innehåll från webbplatser, eller
• utnyttja någon del av webbplatser för kommersiell vinning eller göra någon kommersiell verksamhet utnyttja innehållet i de webbplatser utan skriftligt medgivande från ESMG Music Ltd, inklusive exempelvis, infoga din egen eller tredje parts reklam, branding eller reklaminnehåll i något av Websidornas innehåll, material eller tjänster, eller
• Ladda upp, anslå, e-post, överföra, visa, kopiera, distribuera, främja eller på annat sätt kommunicera till allmänheten:
material som är falskt, olagligt, hotfullt, kränkande, nedsättande, ärekränkande, obscent, vulgärt, pornografiskt, vanvördigt, rasistiskt, sexuellt explicit, etniskt eller kulturellt kränkande, oanständigt trakasserande, eller som främjar våld, ras hat, terrorism, eller olagliga handlingar, eller något som i ESMG Music Ltd: s eget gottfinnande annat sätt är stötande, eller information, programvara, innehåll eller annat material som bryter mot, plagiarizes, missbrukar eller kränker tredje parts rättigheter inklusive, utan begränsning, upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter, rättigheter till sekretess eller offentlighet, konfidentiell information eller någon annan äganderätt, eller
material av något slag som begränsar eller hämmar någon annan användares ohämmade användning och åtnjutande av de webbplatser eller stör, överbelastar, försämrar eller avbryter webbplatser, inklusive material som innehåller virus, trojanska hästar, tid bomb, masken, spyware, adware, malware , bot, automatiserade system, exempelvis skript, eller andra skadliga komponenter, eller oombedd eller obehörig reklam, marknadsföringsmaterial, skräppost, spam, kedjebrev, pyramidspel, begäran om pengar, framställningar för underskrift, eller någon annan form av erbjudande;
• använda eller försöka använda en annan persons uppgifter, kontonummer, lösenord, tjänst eller system utom som uttryckligen tillåts, eller
• uppträda som en annan person eller enhet, eller
• utövande av handling som i ESMG Music Ltd: s eget gottfinnande begränsar möjligheterna för någon annan person för att njuta av användning av någon av de webbplatser, eller
• samla in eller samla in personuppgifter, inklusive telefonnummer, adresser, efternamn, e-postadresser, eller någon annan typ av information om användarna.

V. Uppsägning
Du kan avsluta ditt konto genom att skicka en begäran om uppsägning till ESMG Music Ltd. ESMG Music Ltd förbehåller sig rätten att begränsa, tillfälligt neka eller avbryta åtkomsten till hela eller delar av någon av de webbplatser och att neka tillgång till någon person efter eget gottfinnande utan förvarning eller något som helst ansvar. Varje överträdelse av dessa användarvillkor kan hänvisas till brottsbekämpande myndigheter.

VI. Tredje parts innehåll och Länkar
Tredje part tillhandahålla en del av innehållet i webbplatser. ESMG Music Ltd ger inga utfästelser eller garantier beträffande fullständighet, exakthet, valuta eller tillförlitligheten av något innehåll som tillhandahålls av tredje part och ansvarar inte för någon brist på ovanstående.
Dessutom kan tredje man erbjuda varor, tjänster och annat material till dig på webbplatser. Sådana kontakter är uteslutande mellan dig och den tredje parten. ESMG Music Ltd ansvarar inte för eventuell förlust eller skada av något slag uppkommit på grund av sådana mellanhavanden. Under vissa omständigheter kan ESMG Music Ltd tillåta tredjeparts användare att ladda upp innehåll, i vilket fall du, på egen risk, kan utsättas för kränkande, opassande eller stötande innehåll. Beskrivningar av eller hänvisningar till produkter, tjänster eller publikationer inom webbplatser innebär inte godkännande av ESMG Music Ltd av denna produkt, tjänst eller publikation.
De webbsidor kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte underhålls av ESMG Music Ltd.  ESMG Music Ltd är inte ansvarig för innehållet på dessa webbplatser, stödjer inte dessa webbplatser och gör inga som helst utfästelser om innehållet eller riktigheten i dessa webbplatser. Om du bestämmer dig för att få tillgång till någon tredje part sida som är länkad till webbplatser, gör du det helt på egen risk, och du kan utsättas för kränkande, opassande eller stötande innehåll .. ESMG Music Ltd har inget ansvar för eventuell förlust eller skada som härrör från din användning av någon sådan webbplats.

VII. Friskrivning, Begränsning av ansvar
Webbplatserna och deras innehåll tillhandahålls “i befintligt skick” och “som tillgängligt”. Så långt tillåtet enligt tillämplig lag, frånsäger ESMG Music Ltd alla garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive garantier om säljbarhet, icke intrång och lämplighet för ett särskilt ändamål.
ESMG Music Ltd ansvarar inte för eventuella skador eller personskador som orsakats av någon användning av webbplatser eller något material eller programvara, inklusive men inte begränsat till, bristande prestanda, fel, försummelser, avbrott, försening i funktion eller överföring, datavirus, eller linjefel på grund av, till följd av eller på annat sätt hänförlig till användningen av webbplatserna. ESMG Music Ltd ansvarar inte för eventuella skador eller skada, inklusive men inte begränsat till, speciella, direkta, indirekta, tillfälliga, exemplariska, ekonomiska, bestraffande eller följdskador som är direkt eller indirekt relaterade till (1) de webbplatser eller Användar Uppladdad Information, (2) användning av, oförmåga att använda, eller utförande av dessa webbplatser eller något av innehållet eller funktioner om detta, (3) eventuella åtgärder som vidtagits i samband med en undersökning av ESMG Music Ltd eller brottsbekämpande myndigheter avseende din användning av webbplatser eller innehållet i detta, (4) åtgärder som vidtas av eller i samband med upphovsrättsinnehavare, (5) eventuella fel eller brister på de webbplatser som “tekniska driften, vare sig en åtgärd av kontrakt, försumlighet, strikt ansvar kränkning (inklusive, utan begränsning , oavsett om orsaken helt eller delvis av vårdslöshet, force majeure, telekommunikation fel eller stöld eller förstörelse av webbplatser).

VIII. Behörighet
ESMG Music Ltd styr och driver webbplatser och gör inga utfästelser om att innehållet i de webbplatser som är lämpligt eller tillgängligt för användning utanför UK. Om du använder någon av de webbplatser från en plats utanför UK, är du ansvarig för att tillämpliga svenska och lokala lagar, inklusive export och import lagar.

IX. Diverse
Dessa användarvillkor och tolkningen av dessa användarvillkor skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i UK, utan hänsyn till konflikter i lagbestämmelser. Du skickar oåterkalleligen till den exklusiva behörighet för domstolar i UK, för alla frågor som rör dig och ESMG Music Ltd.
Om någon del av dessa Användarvillkor förklaras olaglig, ogiltig eller icke verkställbar, skall denna del anses utelämnad och kommer inte att påverka giltigheten och verkställbarheten av återstående bestämmelser.
Dessa användarvillkor och eventuella slutanvändar licenser eller liknande avtal innehåller hela avtalet mellan parterna avseende webbplatser.
Ingenting i dessa användarvillkor är avsett att ge någon tredje part någon förmån eller rättighet enligt någon lagstiftning i något land för att genomföra bestämmelserna i dessa användarvillkor.

RIDER 1
Om du är upphovsrättsinnehavare eller dess agent och tror att ditt arbete har kopierats på ett sätt som utgör intrång i upphovsrätt eller dina immateriella rättigheter har kränkts på annat sätt, ange ESMG Music Ltd chefsjurist kontor med följande information:
1. en beskrivning av det upphovsrättsskyddade verket eller annan immateriell egendom som du anser har kränkts;
2. en beskrivning av var det material du hävdar utgör intrång finns på sajten;
3. din adress, telefonnummer och e-postadress;
4. ett uttalande av dig att du har goda skäl att tro att den omstridda användningen inte är godkänt av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen;
5. ett uttalande från dig, under ed, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du har upphovsrätten eller immateriella rättigheter, eller befullmäktigad att agera på upphovsrätten eller immateriella ägarens räkning, och
6. en elektronisk eller fysisk signatur från den person som har fullmakt att agera på uppdrag av ägaren av upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter intresse.

ESMG Music Ltd chefsjurist kansli bör kontaktas på följande adress: legal@esmgmusic.com.

Powered by

Accepted payment methods