Sekretesspolicy

Reviderad jan 2011

Denna sekretesspolicy gäller för esmgmusic.com, shureplay.com, www.punchtrack.net, (Punchtrack Music, Punchtrack Publishing) och alla andra platsen som kan drivas av eller för ESMG Music Ltd (tillsammans “webbplatser”). Det förklarar hur vi samlar in information från användare av webbplatserna och hur vi använder sådan information. Din användning av webbplatser innebär att du accepterar denna Integritetspolicy. Läs även våra användarvillkor, som styr den grundläggande hanteringen av webbplatserna.

1. 1. Uppgifter vi samlar in och använder
A. Icke-personligt identifierbar information När du besöker en webbplats kan vi samla in vissa uppgifter som inte berättar specifikt vem du är. Detta är “icke-personlig information.” Den innehåller saker som din Internet Protocol (IP) adress, webbläsarens typ, och den sista domänen som du besökte innan han kom till vår webbplats eller domän du går till när du lämnar. Det omfattar även olika statistiska uppgifter såsom vilka sidor du besöker på våra hemsidor, hur länge du stannar på dem, och vad du klickar på.

Vi kan placera en cookie på din dator. En cookie är en liten mängd data, som ofta inkluderar en anonym och unik identifiering, som skickas till din webbläsare från en webbplats datorer och lagras på din dators hårddisk. Vår “preferens” cookie upphör att gälla efter trettio (30) dagar. Vi kan använda cookies för att hålla reda på ditt val av språk och hemsidan företräde, att förstå din exponering för vissa Internet annonser som du använder webbplatser, och att samla in användardata som hjälper oss att allmänt förbättra kvaliteten på webbplatser. Det är en enkel procedur i de flesta webbläsare som gör att du kan förneka eller acceptera cookies. Du bör notera att cookies kan vara nödvändigt att förse dig med vissa funktioner på webbplatserna.

Vi kan även använda en liten bit kod (ibland kallat “1×1 tydlig pixel”, “Web beacon” eller “klara GIF”) som sitter i sidorna av webbplatser för att hjälpa oss att samla in ytterligare information om vilka delar av webbplatsen får flest besökare och andra användare trafikmönster och ge oss möjlighet att administrera webbplatsen.

Ingen personlig information (se nedan) samlas in via våra cookies eller web beacons.

B. Personlig Information Vi kan även samla in information som kan användas för att identifiera dig (“personligt identifierbar information”). Vi samlar bara personuppgifter när du specifikt ger det till oss. Till exempel i samband med din användning av vissa funktioner i de webbplatser som du kan bli ombedd att skapa ett användarkonto och lämna viss information som namn, e-postadresser, adress och telefonnummer. Du kan också ge användare laddade Information till de webbplatser som beskrivs i Användarvillkoren [göra länk], eller så kan du lämna information såsom ditt kreditkortsnummer i samband med köp av tjänster eller innehåll som är tillgängligt via webbplatser. När du skapar ett användarkonto med en ESMG Music Ltd hemsida och logga in på ditt konto på webbplatserna eller användare uppdaterade informationen, är du inte längre anonym för oss.

Vi kan använda personlig information för att uppfylla dina önskemål, svarar på dina frågor och tillhandahålla andra tjänster, och för att varna dig för information, erbjudanden, eller publikationer som vi tror du kan vara intresserad. De e-postmeddelanden som vi skickar innehåller länkar som gör att du kan “avsluta prenumeration” från sådana försändelser.

Vi säljer inte personligt identifierbar information eller annan information som du ställa till webbplatser, eller dela sådan information med tredje parter, förutom vad som beskrivs nedan.

Från tid till annan, kan vi samarbetar med utomstående företag eller individer för marknadsundersökningar, produktutveckling eller liknande ändamål. Dessa företag och individer kan få tillgång till personlig information och icke-personligt identifierbar information, men vi kommer att kräva av avtal som de enas om att upprätthålla sekretessen, säkerhet och integritet i sådan information. Vi får lägga till andra företag och individer för att utföra arbete för vår räkning, de kan få tillgång till den personliga och icke-personligt identifierbar information, men endast som behövs för att utföra sina uppgifter.
Vi kan dela personligt identifierbar information med tredje part, som kan kontakta dig att erbjuda produkter och tjänster. När som helst kan du kontakta ESMG Music Ltd på +44-161-408-9208 contact@esmgmusic.com att begära att vi inte delar dina personligt identifierbar information med tredje part.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje man i samband med företagets transaktioner där alla eller en del av vår verksamhet (t.ex. en del som omfattar våra kundlistor) säljs eller överförs. Vi kan även lämna dina personliga uppgifter om utlämnande av uppgifter föreskrivs i lag eller som del av en process eller statlig undersökning eller ett förfarande, eller för att möjliggöra för oss att utöva eller bevara våra lagliga rättigheter eller vidta åtgärder mot eventuellt olagliga aktiviteter eller för att skydda säkerheten för alla personer.

2. 2. Datasäkerhet
ESMG Music Ltd kan inte försäkra eller garantera säkerheten eller privatlivet för alla uppgifter du skickar till oss. Vi försöker följa riktlinjer och rutiner som kommer att skydda mot obehörig åtkomst till din personligt identifierbara information. Men vi kan inte göra några garantier eller löften i detta avseende, och du ger information till oss på egen risk.
Vi kan lagra personuppgifter som vi har om dig på obestämd tid. Vi kan lagra denna information i UK eller vi får överföra den till något annat land. Dataskyddet lagarna i de länder där vi lagrar dina personuppgifter får eller inte får ge en skyddsnivå som är likvärdig med lagarna i ditt hemland. Vart vi hålla data kommer vi att tillämpa villkoren i denna Integritetspolicy.

3. 3. Barn
Denna webbplats är inte riktad till barn under 13 år och vi strävar efter att inte medvetet ta in personuppgifter från barn under 13 år. Om en förälder eller vårdnadshavare anser att denna webbplats har samlat in personligt identifierbar information om ett barn under 13 års ålder, vänligen kontakta contact@esmgmusic.com.

4. 4. Tillgång till din information
Du kan kontakta oss på contact@esmgmusic.com om du någon gång skulle vilja se de personuppgifter vi har om dig, eller be oss att korrigera eller uppdatera denna information, eller att be oss att ta bort det. Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill vidta någon åtgärd med avseende på information som omfattas av denna sekretesspolicy gäller (se nedan för kontaktinformation).

5. 5. Hur du kontaktar oss
Du kan kontakta ESMG Music Ltd om vår integritetspolicy på följande adress:
ESMG Music Ltd
CARPENTER COURT, 1 MAPLE ROAD BRAMHALL,
STOCKPORT CHESHIRE, SK7 2DH
United Kingdom
contact@esmgmusic.com
+44 161 408 9208

6. 6. Ändringar av sekretesspolicyn
Denna Sekretesspolicy gäller från 2011/01/10. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy när som helst. Vi åtar oss inte att ge dig personlig meddelande om eventuella ändringar. I händelse av väsentliga förändringar, meddelar vi detta med metoder som är rimliga under rådande omständigheter, t.ex. genom att anslå ett meddelande på webbplatserna. Din fortsatta användning av webbplatser efter det att förändringar i denna sekretesspolicy innebär att du accepterar dessa ändringar.

Powered by

Accepted payment methods